ஒப்பு நோக்கில் காந்தியடிகள்

₹ 180

BUY NOW

ISBN: 978-93-90677-91-7

இப்புத்தகம் காந்தியத்தை மற்றபிற அறிஞர்களான கால் மாக்ஸ் லியோ டால்ஸ்டாய் கவியரசர் தாகூர் திருவள்ளுவர் வள்ளலார் போன்றவர்களின் சித்தாந்தத்தையோடு ஒப்பிட்டு அதன் ஒற்றுமைகளும் வேறுபாடுகளையும் வகுத்தளிக்கும்.