ஓட்டா? நோட்டா?

₹ 180

BUY NOW

ISBN : 978-93-87681-32-3

இந்த சிறுகதை தொகுப்பில், இன்றைய சமூக பிரச்னைகளுக்கு தீர்வுகள் தேடப்பட்டுள்ளன! குறிப்பாக, உடல் உறுப்பு தானமும், சாதிமத பேதமற்ற வாழ்வும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது!