36 வணிகத் தந்திரயுக்திகள்

₹ 120.00

BUY NOW

36 வணிகத் தந்திரங்களில் நீங்கள் ஏறத்தாழ 98 நிகழ்வு ஆய்வுகள் மூலமாக எப்படித் தொழில் வினைஞர்களும் வணிகம் செய்வோரும் இந்த 36 வணிகத் தந்திரங்களையும் வாடிக்கையாளர்களை வெற்றி கொள்ளவும் வேகத்துடன் மாறிவரும் வியாபாரச் சூழ்நிலையில் எழுச்சியோடு நிற்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வீர்கள்.